Randevu +90.312.427 2090

Embriyo Kalitesi

Tüp Bebek

Embriyo Kalitesi

2015-07-15 | | 0 Yorum |  

 FERTİLİZASYON KONTROLÜ


Mikroenjeksiyon (ICSI) sonrası 16-18 saatler arasında yapılır.

Anne ve babadan gelen birer PN’nin görüldüğü 2PN görüntüsü normal fertilizasyonun görüntüsüdür.

Bu aşamada hiç PN görülmemesi 0 PN olarak değerlendirilir ve fertilizasyonun olmadığı anlamına gelir.  Aynı şekilde 1PN veya3 PN görülmesi anormal fertilizasyonun işaretidir.
 
 
 
 
2. GÜN ve 3.GÜN EMBRİYO DEĞERLENDİRMESİ

Embriyo değerlendirmesi Hardarson Kriterlerine uygun olarak yapılır.

2. gün embriyo değerlendirmesi ICSI işleminden 44±1 saat sonra yapılır.

3. gün embriyo değerlendirmesi ICSI işleminden 68±1 saat sonra yapılır.

Embriyo değerlendirmesi yapılırken üç farklı parametreye bakılır;
1. Hücre (blastomer) sayısı
2. Fragmantasyon oranı
3. Blastomerler arası çap uyumluluğu

2. günde embriyonun hücre sayısının ideal olarak 3-4 olması beklenir. 3. Günde ise ideal olan hücre sayısı 7-8’dir.
İçerisinde çekirdek görünen hücreler sayılır ve embriyonun hücre sayısı belirlenir. Embriyonun mitotik olarak gününe göre hızlı veya yavaş bölünmesi, embriyonun tutunma ihtimalini azaltır.

Fragmantasyon; hücre içerisinde bulunan, çekirdek gözlemlenmeyen, hücre çeperi bulunan sitoplazmik yapılardır. Embriyonun hacmine göre kapladığı yüzde belirlenir ve bu oran 5%,10%, 15% ve 20% olarak ifade edilir.

Eşit olmayan (uneven cellular cleavage) hücre bölünmesi in-vitro kültür koşullarında gelişen insan embriyolarında sıkça gözlemlenen bir durumdur.  
 
Eşit olmayan hücre bölünmesi sonucu blastomerler arası çap uyumsuzluğu ortaya çıkar. Blastomer çapları arasındaki uyumsuzluk 1/3 den fazla ise, embriyonun çap uyumluluğu hafif (haf),  orta (ort), şiddetli (şid)  veya çok şiddetli(çşid) olarak adlandırılır.

Embriyo değerlendirmesi sonucu; embriyoda fragmantasyon ve çap uyumsuzluğu yok ise; bu embriyo GRADE 1 olarak sınıflandırılır. Embriyoda fragmantasyon veya çap uyumsuzluğu var ise; bu embriyo GRADE 2 olarak sınıflandırılır. Fragmantasyon oranı 20%’den fazla ise bu embriyo GRADE 3-4 olarak sınıflandırılır.
 
5.GÜN BLASTOKİST DEĞERLENDİRMESİ

Fertilizasyondan 5 gün sonra, blastokist oluşumu gözlemlenmeye başlar. Dördüncü günde morula aşamasında bulunan embriyo, 5. Gün itibariyle farklılaşma gösterir ve embriyonun içerisinde sıvı dolu bir kavite açılmaya başlar. Bu kavite blastocoel olarak adlandırılır. Blastokist aşamasındaki bir embriyo yaklaşık 200-300 hücreden oluşur; bu nedenle hücre sayısından bahsetmek mümkün değildir.

David Gardner’ın blastokist değerlendirmesine göre embriyolar 5. Gün sınıflandırılır.

Embriyo değerlendirmesi yapılırken üç farklı parametreye bakılır;
1. Blastocoel genişlemesi ve Zona Pellucida’dan Hatch olma durumuna göre sınıflandırma (1,2,3,4,5,6)
2. İç hücre kütlesi (ICM) sınıflandırması
3. Trofoektoderm ( TE) sınıflandırması

A. Genişleme ve hatching statüslerine Göre Derecelendirme

1. Erken Blastokist Aşaması ( Grade 1): Blastocoel embriyo hacminin yarısından daha azını kaplar. Erken dönem embriyoyla karşılaştırırsak genel hacimde hiçbir genişleme (expansion) yoktur.
2. Blastokist Aşaması (Grade 2): Blastocoel embriyo hacminin yarısı veya yarısından daha fazlasını kaplar.
3. Full Blastokist Aşaması (Grade 3): Blastocoel embriyo tamamını kaplar. Az miktarda genişleme (expansion) vardır. ICM ve TE ayrımı oluşmuştur.
4. Expanded Blastokist Aşaması (Grade 4): Blastocoel embriyo hacminden daha fazladır, genişleme expansion olmuştur. Zona Pellucida incelmiştir.
5. Hatching Blastokist (Grade 5): Zona Pellucida daha da incelmiştir, TE hücreleri Zona dan sıyrılmaya başlar.
6. Hatched Blastokist (Grade 6): Blastokist Zona Pelluci’dan tamamen sıyrılmıştır.

B. İÇ HÜCRE KÜTLESİ (ICM) Derecelendirmesi

A. Sıkıca paketlenmiş, çok sayıda hücre bulunur.
B. Gevşek bir şekilde gruplaşmış, çok sayıda hücre var.
C. Az sayıda hücre var

C. TROPHOEKTODERM HÜCRE Derecelendirmesi

A. Blastokisti çevreleyen hücreler birbirine sıkıca tutunmuştur, çok sayıda hücre vardır
B. Az sayıda hücre vardır, epithelium daha gevşek
C. Çok az sayıda hücre vardır.

Sayfamızı Paylaşın

Sevtap Subaşı

Firmamız hakkında kısa bilgi.Site tasarımı ve yazılımını yaptığımız firmalar arasında Anadolu Ajansı, Pakpen, T.C. Çalışma Bakanlığı , Galatasaray.com,  bulunuyor.

Sayfa Youmları

yorumcu

Yorum Ekleyin